Jak będzie wyglądać przyszłość komputerów?

Świat zmienia się w ekspresowym tempie. Przedsiębiorstwa działają teraz bardziej efektywnie, a to prowadzi do wzrostu innowacji technologicznych. Komputery i Internet stały się centralnym elementem większości naszego życia, a w przyszłości będzie to nadal przyspieszać. Powstanie sztucznej inteligencji (AI) jest obecnie jednym z największych motorów zmian, ale istnieje wiele innych trendów, które będą odgrywać ważną rolę w informatyce w ciągu najbliższych kilku lat. Przyjrzyjmy się niektórym z najważniejszych zmian, które wpłyną na sposób, w jaki będziemy korzystać z komputerów w przyszłości.

Sztuczna inteligencja (AI)

AI ma ogromny potencjał. Może się uczyć i stawać się mądrzejsza, gdy jest używana przez ludzi. Może być również wykorzystywana do zautomatyzowanych zadań, automatyzując całe systemy, takie jak transport, opieka zdrowotna i inne. AI jest już wykorzystywana na wiele sposobów w celu poprawy produktywności i zwiększenia wydajności. Może pomóc firmom w identyfikacji i analizie danych użytkowników, aby poprawić ich obsługę klienta i sprzedaż. Może również przewidzieć, kiedy potrzeby klienta mogą się zmienić, co pozwala im stać się bardziej wydajnymi. AI może czytać i analizować tekst, dźwięk, obrazy i wideo, pomagając firmom zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby klientów. SI potrafi rozpoznawać wzorce w danych i identyfikować działania, które mają sens. Może to obejmować bardziej złożone działania, takie jak polecanie klientom produktów lub usług. AI może również podejmować decyzje, wybierając najlepszą opcję dla konkretnego scenariusza biznesowego.

Automatyzacja i robotyzacja

Świat zmienia się w ekspresowym tempie. Przedsiębiorstwa działają teraz bardziej efektywnie, a to prowadzi do wzrostu innowacji technologicznych

Zautomatyzowane zadania stają się coraz ważniejsze w przedsiębiorstwach. Dotyczy to zarówno zadań, których automatyzacja ma sens, jak i tych, których nie ma. Zwiększone wykorzystanie AI w połączeniu z obniżeniem kosztów automatyzacji i robotyki również doprowadzi do większej automatyzacji. Nowe technologie ułatwiają tworzenie inteligentnej automatyzacji, która uczy się przy każdym użyciu, zwiększając wydajność i zarządzając kosztami. Robotic Process Automation (RPA) wykorzystuje AI do automatyzacji procesów biznesowych. Jest to szczególnie przydatne do obsługi rutynowych zadań, które nie mają sensu dla człowieka. RPA może zautomatyzować zadania takie jak planowanie spotkań i tworzenie raportów. Inne technologie mogą zautomatyzować bardziej złożone operacje, takie jak zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie zapasami i zarządzanie klientami. Robotyka przekształca operacje w wielu branżach. W produkcji, roboty mogą pomóc firmom w bardziej wydajnym wytwarzaniu produktów. W gospodarstwach rolnych mogą pomóc rolnikom w bardziej wydajnej produkcji. W służbie zdrowia mogą pomóc chirurgom w bardziej efektywnym przeprowadzaniu operacji.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość zyskują na znaczeniu w biznesie. Firmy mogą wykorzystywać VR do tworzenia nowych kanałów komunikacji, dając pracownikom możliwość współpracy i nauki. VR może być również wykorzystany do tworzenia nowych scenariuszy biznesowych, dając nowe możliwości i poznanie nowych klientów. VR może być również wykorzystywany do tworzenia symulacji szkoleniowych, pomagając firmom wyostrzyć swoje umiejętności. AR może być wykorzystywane do szerszego zakresu celów, w tym do nawigacji, ułatwiając znalezienie drogi, do wyszukiwania informacji oraz do oglądania i manipulowania obiektami cyfrowymi w świecie rzeczywistym. Wraz z dalszym spadkiem kosztów, AR będzie coraz powszechniej stosowane. Nowe technologie mogą również pomóc w uczynieniu AR i VR bardziej dostępnymi dla większej liczby osób. AR można uczynić bardziej integracyjnym poprzez wyeliminowanie konieczności noszenia okularów AR. Systemy i soczewki AR do noszenia mogą również pomóc w uczynieniu AR bardziej dostępnym. VR może być również bardziej dostępna poprzez usunięcie wymogu posiadania wysokiej klasy komputera do gier. VR może być bardziej integracyjne i dostępne dzięki tańszym zestawom słuchawkowym dla konsumentów. VR można również uczynić bardziej dostępnym dzięki sterowaniu ręcznemu i innym elementom sterującym niezwiązanym z grą.

Zautomatyzowane zadania stają się coraz ważniejsze w przedsiębiorstwach

Internet rzeczy

Internet rzeczy (IoT) to wykorzystanie połączonych w sieć urządzeń, znanych jako „rzeczy”, do zbierania i przetwarzania danych. Urządzenia IoT są często podłączone do Internetu i mogą być połączone z czujnikami, które mogą monitorować warunki fizyczne i wysyłać te dane do centralnego systemu. IoT odnosi się również do łączności urządzeń jako całości. Oczekuje się, że liczba urządzeń IoT będzie szybko rosła – McKinsey Global Institute szacuje, że do 2025 roku będzie 26 miliardów połączonych rzeczy. IoT będzie też wykorzystywany do większej liczby celów niż tylko podłączanie urządzeń. Na przykład samojezdne samochody będą wykorzystywać czujniki do zbierania danych, a domy będą miały czujniki do monitorowania warunków, takich jak temperatura i ciśnienie. Przedsiębiorstwa będą również wykorzystywać IoT do tworzenia bardziej wydajnych przepływów pracy i skuteczniejszego zarządzania operacjami. IoT może również uczynić operacje bardziej autonomicznymi, z systemami zarządzającymi autonomicznie bez bezpośredniej interwencji człowieka. IoT będzie również wykorzystywany do automatyzacji większej liczby operacji, takich jak monitorowanie i zarządzanie procesami w sposób bardziej efektywny.

Podsumowanie

Przyszłość informatyki będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Sztuczna inteligencja stanie się bardziej zaawansowana, automatyzacja i robotyzacja zyskają na znaczeniu, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość staną się bardziej powszechne, a Internet rzeczy stanie się bardziej powszechny. Te trendy doprowadzą do osiągnięcia nowego poziomu produktywności i wydajności. Dodatkowo nowe technologie umożliwią wykorzystanie AI do automatyzacji i zarządzania zadaniami, które dla człowieka nie mają sensu. W przyszłości użytkownik będzie miał również znacznie większy dostęp do rzeczy w swoim domu, pojeździe i miejscu pracy, co sprawi, że internet rzeczy będzie jeszcze bardziej wszechobecny.